Ścierki

Ścierka domowa A'3 szt. 100
Ścierka domowa perforowana A'3 szt. 100
Ścierka gąbczasta A'3 szt. 100
Ścierka Macarena mała A'5 szt. 100
Ścierka podłogowa celulozowa perfor. szt. 100